Tent-13

Tentoonstelling ‘Poezie van de dingen’, 2016
Witteveen Art Centre, Amsterdam, Nederland